ULTRAZVUK SRCA

Ultrazvuk srca (transtorakalni) je široko rasprostranjen i najčešće korišćen dijagnostički metod za otkrivanje i praćenje srčanih oboljenja. Neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura, kojom se procenjuje rad srca, srčanih zalistaka, eventualno prisustvo trombnih i tumorskih masa i perikardnog izliva. 

 

Danas se regularan kardiološki pregled ne može zamisliti bez ultrazvuka srca, koji je kao takav postao rutina u svakodnevnom radu kardiologa. Obavljaju ga lekari specijalisti kardiologije u sklopu redovnog kardioloskog pregleda. 

 

 

Priprema za ultrazvuk srca

 

 

Za obavljanje EHO pregleda (ultrazvučnog pregleda srca) potrebno je da pacijent skine odeću do pojasa i legne na levi bok. Pregled traje 20-30 minuta, bezbolan je i bez štetnih efekata.

 

Ultrazvuk srca ne zahteva specifične pripreme neposredno pred pregled, ali se savetuje redovno uzimanje kardiološke terapije.

 

 

Zakažite pregled pozivom na: 060/444-67-09

 

 

 

Kada je potrebno uraditi ultrazvuk srca?

 

 

EHO srca se koristi za procenu srčanih parametara, kao što su ejekciona frakcija, minutni volumen, dijastolna funkcija srčanog mišica. Ultrazvuk srca je indikovan u slučaju pojave simptoma kao što su nedostatak vazduha, zamaranje, gušenje,  osećaj nepravilnog i/ili ubrzanog rada srca (palpitacije), bol i/ili diskomfor u grudima.

 

Patološka stanja i oboljenja srca koja se dijagnostikuju i prate ultrazvučnim pregledom su aterosklerotksa bolest, kardiomiopatije, srčano popuštanje, kongenitalne srčane mane, anurizme srčanog mišića, bolesti zalistaka, perikarditisi, perikardni izlivi, tumori, defekti pretkomorskog i/ili komorskog zida.

 

 

Doppler tehnike

 

 

Doppler tehnike se koriste za procenu protoka krvi (brzina i smer) kroz srčane šupljine.

 

 Zakažite pregled pozivom na: 060/444-67-09

NAŠE USLUGE

Ultrazvuk abdomena i karlice

Ultrazvuk abdomena i karlice

Ultrazvuk abdomena i karlice

Ultrazvuk abdomena je najčešći ultrazvučni pregled s obzirom na to da se u abdomenu nalaze brojni organi, kao što su jetra, slezina, bubrezi,...

Ultrazvuk štitaste žlezde

Ultrazvuk stitne zlezde

Ultrazvuk štitaste žlezde

Ultrazvuk štitaste žlezde je brz i potpuno bezbolan pregled, koji omogućava vizualizaciju štitaste žlezde (žlezdano tkivo lokalizovano u vratu...

Ultrazvuk dojke

Ultrazvuk dojke

Ultrazvuk dojke je bezbolna metoda pregleda dojke, koja omogućava dijagnostiku i/ili praćenje nekih bolesti dojke, kao i protok krvi unutar ovog...

Ultrazvuk zglobova i okolnih mekih tkiva

Ultrazvuk zglobova

Ultrazvuk zglobova i okolnih mekih tkiva

To je vrsta ultrazvučnog pregleda koja omogućava uvid u mišiće, zglobove, okolna meka tkiva. Ultrazvuk je izrazito komforan modalitet za pregled...

Kolor Dopler

Kolor Dopler

Color Doppler je bezbedan, bezbolan ultrazvučni pregled, bez jonizujućeg zračenja i kao takav, predstavlja alternativnu varijantu invazivnih...

Holter EKG monitoring

Hotler Ekg Monitoring

Holter EKG monitoring

Smatra se jednostavnom i brzom metodom za procenu rada srca. Holter EKG aparatura se sastoji od samolepljivih EKG elektroda prikačenih u predelu...

Holter krvnog pritiska

Hotler krvnog pritiska

Holter krvnog pritiska

Holter krvnog pritiska je neinvazivni test kojim se beleže vrednosti krvnog pritiska u kontinuitetu tokom 24h i koristi se za potvrđivanje...

Preventivni pregledi

preventivni pregledi

Preventivni pregledi

Stranica je u pripremi ...