NAŠ TIM

Naš tim sačinjavaju visoko kvalifikovani lekari specijalisti, iza kojih je čitav niz godina praktičnog i akademskog iskustva. Edukaciju i radno iskustvo sticali smo u najprestižnijim bolnicama Beogradskog Univerziteta, usavršavani u SAD i brojnim evropskim konferencijama i centrima. Pored toga što smo u najlepšoj i najboljoj životnoj dobi, stručni, lepi, pametni, obrazovani i kul, uživamo u radu sa našim pacijentima, omogućavajući im najiskreniju podršku, kontrolne preglede i savete neophodne za unapređenje i održavanje zdravlja. 

 

 

Dr Ivana Šešić - specijalista radiologije

 

Dr Ivana Šešić

Specijalista radiologije


Osnivač i vlasnik centra za ultrazvučnu dijagnostiku ‘Doutora’, specijalista radiologije i kardiovaskularnog imidžinga sa 17 godina radnog iskustva,koje je sticala u Univerzitetskoj bolnici ’Institut za Kardiovaskularne Bolesti Dedinje’ i nekoliko privatnih bolnica u Beogradu. Poseduje značajna iskustva na svim dijagnostičkim modalitetima kao što su konvencionalne radiografije, ultrazvučna, CT i MR dijagnostika. Magistrirala na prestižnom univerzitetu Brandeis u Sjedinjenim Američkim Državama. Usavršavala se u čuvenim bolnicama Medicinskog Fakulteta Harvard (Massachusetts General Hospital & Brigham Women Hospital) u oblasti veštacke inteligencije, akademskih istraživanja i kliničkih studija. Prisustvovala i izlagala na brojnim stručnim i naučnim skupovima u SAD i regionu, koautor radova iz oblasti veštacke inteligencije, član mnogobrojnih domaćih i internacionalnih radioloških i kardioloških udruženja. Ponosni volonter američkog Crvenog Krsta i zaljubljenik u kapueru (brazliska borilačka veština).

 

Dr Milica Matić

Specijalista interne medicine
 
Dr Milica Matić je specijalista interne medicine sa 13 godina kliničkog i akademskog iskustva u Univerzitetskoj bolnici Institut za Kardiovaskularne Bolesti Dedinje u Beogradu.
Godine 2011. stiče zvanje specijaliste akademskih studija iz oblasti kardiologije, a potom i diplomu specijalističkih studija interne medicine. Poseduje značajno kliničko iskustvo u dijagnostici, lečenju i zbrinjavanju kardiovaskularnih bolesnika.  Od početka svoje bogate internističke i kardiološke karijere, Milica se obučavala i usavršavala na Klinici za kardiologiju IKVB Dedinje, a od 2017.g. angažovana je koronarnoj jedinici u istoj ustanovi.
Iskustvo edukatora je sticala na akreditovanim kursevima ehokardiografije.
Aktivni učesnik na projektima edukacije, savetovanja i promocije prevencije kardiovaskularnih bolesti.
Član Udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa. Stručni je saradnik međunarodnog projekta u oblasti lečenja akutnog infarkta miokarda.

Dr Anđela Ratković

lekar opšte prakse 
 
Dr Anđela je doktor medicine, lekar opšte prakse i Direktor za medicinska pitanja u Domu Zdravlja Stari Grad. Višegodišnje stručno iskustvo je sticala u matičnoj ustanovi i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova u Beogradu. Obavlja preglede lekara opšte prakse u ambulantnim i kućnim uslovima, zatim ultrazvučne preglede abdomena, karlice, štitaste žlezde, mekih tkiva vrata. Počasni je Delegat u Skupštini Crvenog Krsta Beograda, član Srpskog Lekarskog Društva.

 

Dr Jelena Stanarčić Gajović,

Specijalista interne medicine i subspecijalista endokrinologije,

 

Sa više od 12 godina kliničkog i akademskog iskustva u Kliničkom Centru Srbije na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije na temu “Analiza povezanosti insulinske rezistencije i depresije u tipu 2 dijabetesa” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor i koautor više od 120 naučnih radova, objavljenih u najeminentnijim domaćim i internacionalnim stručnim časopisima. Trenutno je angažovana kao stručni saradnik na nekoliko međunarodnih projekata iz oblasti dijabetesa i insulinske rezistencije. Dr Stanarčić Gajović je aktivni čaln endokrinološke sekcije srpskog lekarskog društva, udruženja endokrinologa Srbije i evropske asocijacije za studije u oblasti dijabetesa.