HOLTER EKG MONITORING

Holter EKG monitoring je vrsta portabl EKG-a koja snima električnu aktivnost srca (srčani ritam) u kontinuitetu tokom 24h ili duže.

 

Smatra se jednostavnom i brzom metodom za procenu rada srca. Holter EKG aparatura se sastoji od samolepljivih EKG elektroda prikačenih u predelu grudnog koša, koje registruju srčani ritam. EKG elektrode su tankim, finim žicama povezane sa EKG rekorderom, u kojem se zapisuje (beleži) električna aktivnost srca.

 

Holter EKG monitoring omogućava dijagnostikovanje poremećaja srčanog ritma, odnosno sve varijante aritmija koje se javljaju ‘s vremena na vreme’, kao nprm. u slučajevima fizičke aktivnosti ili tokom stresnih situacija. Simptomi koji prate aritmije su vrtoglavice, nesvestice, osećaj lupanja i preskakanja srca, zamor i malaksalost. Tokom Holter EKG monitoringa treba izbegavati bliski kontakt sa magnetima, električnim brijačima i četkicama za zube, mikrotalasnim rernama, s obzirom na to da se remeti stvaranje EKG zapisa i rezultata.

 

Pacijenti dobijaju detaljno uputstvo o ‘vođenju dnevnika’, odnosno kako da zapišu aktivnosi i eventualne sipmtome tokom Holter EKG monitoringa.

 

Holter monitor sa očitavanjem EKG-a

 

Holter monitor sa očitavanjem EKG-a

NAŠE USLUGE

Ultrazvuk abdomena i karlice

Ultrazvuk abdomena i karlice

Ultrazvuk abdomena i karlice

Ultrazvuk abdomena je najčešći ultrazvučni pregled s obzirom na to da se u abdomenu nalaze brojni organi, kao što su jetra, slezina, bubrezi,...

Ultrazvuk štitaste žlezde

Ultrazvuk stitne zlezde

Ultrazvuk štitaste žlezde

Ultrazvuk štitaste žlezde je brz i potpuno bezbolan pregled, koji omogućava vizualizaciju štitaste žlezde (žlezdano tkivo lokalizovano u vratu...

Ultrazvuk dojke

Ultrazvuk dojke

Ultrazvuk dojke je bezbolna metoda pregleda dojke, koja omogućava dijagnostiku i/ili praćenje nekih bolesti dojke, kao i protok krvi unutar ovog...

Ultrazvuk zglobova i okolnih mekih tkiva

Ultrazvuk zglobova

Ultrazvuk zglobova i okolnih mekih tkiva

To je vrsta ultrazvučnog pregleda koja omogućava uvid u mišiće, zglobove, okolna meka tkiva. Ultrazvuk je izrazito komforan modalitet za pregled...

Ultrazvuk srca

ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca (transtorakalni) je široko rasprostranjen i najčešće korišćen dijagnostički metod za otkrivanje i praćenje srčanih oboljenja....

Kolor Dopler

Kolor Dopler

Color Doppler je bezbedan, bezbolan ultrazvučni pregled, bez jonizujućeg zračenja i kao takav, predstavlja alternativnu varijantu invazivnih...

Holter krvnog pritiska

Hotler krvnog pritiska

Holter krvnog pritiska

Holter krvnog pritiska je neinvazivni test kojim se beleže vrednosti krvnog pritiska u kontinuitetu tokom 24h i koristi se za potvrđivanje...

Preventivni pregledi

preventivni pregledi

Preventivni pregledi

Stranica je u pripremi ...