EDUKACIJA - KME KURSEVI

INTENZIVNI KURSEVI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE!
 
Zbog velikog interesovanja, specijalistička lekarska ordinacija DOUTORA, organizuje intenzivne kurseve ’Ultrazvučna dijagnostika štitaste žlezde i vrata’ i ’Ultrazvučna dijagnostika abdomena i male karlice’ u periodu od 22.05.-3.06.2023.g. (utorak, cetvrtak, subota) od 15-19h.
Kursevi su akreditovani od strane Lekarske Komore Srbije i Zdravstvenog Saveta Srbije sa po 6KME i namenjeni su lekarima opšte prakse, specijalizantima, specijalistima koje su motivisani da savladaju i usavrše svoja znanja i veštine u oblasti ultrazvučne dijagnostike.
Cena jednog kursa iznosi 500evra (u dinarskoj protivvrednosti prema kursu NBS) i plaćanje moguće obaviti u 3 rate. Uplata rezervacije 20% od ukupne cene kursa. Polaznici zainteresovani za oba kursa (6+6KME) imaju popust 10%.
Prijave na broj telefona 0604446709 ili email address info@doutora.rs
Broj polaznika ograničen (maksimalno 3), s obzirom na to da su kursevi koncipirani dominantno na sticanju praktičnih veština.
Plan i program oba kursa u prilogu.
 
Predavači i edukatori:
Dr Ivana Šešić, specijalista radiologije
Dr Branka Martinović, specijalista radiologije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA ŠTITASTE ŽLEZDE I MEKIH TKIVA VRATA
 
Akreditovana škola sa 6 KME bodova u periodu od 16.-21.januara 2023.g. od 15-19h – cena 500 evra.
Tokom škole, polaznici će imati prilike da savladaju sledeća teorijska znanja i praktične veštine:
 
1.Sticanje osnovnih teorijskih pojmova i znanja o oboljenjima štitaste žlezde i vrata
2.Sticanje manuelinih veština neophodnih za praktično izvođenje ultrazvučne dijagnostike
 štitaste žlezde i vrata
3. Osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje ultrazvučnog pregleda
kroz praktičan rad na primeru velikog broja pacijenata
4.Savladavanje teorijskih pojmova o ultrazvučnim karakteristikama oboljenja štitaste žlezde
5. Savladavanje praktičnih veština ultrazvučne dijagnostike oboljenja štitaste žlezde i vrata
1.Fizički principi ultrazvučnog talasa i primena u medicini
2.Osnovne eho karakteristike štitaste žlezde i vrata
3.Eho karkateristike patoloških stanja štitaste žlezde
4. Eho karakteristike patoloških stanja limfnih, submandibularnih i parotidnih žlezda
5.Primena ultrazvučne dijagnostike u postavljanju dijagnoze i diferencijalne dijagnoze
kod oboljenja štitaste žlezde i vrata
1.Manipulacija ultrazvučnom sondom i diferencijacija struktura vrata
2.Upotreba ultrazvučnih parametara kao što su:
B mode, color doppler, annotations, measurements, focus, depth
3.Obeležavanje, merenje i skladištenje patoloških promena štitaste žlezde i vrata
4.Pisanje lekarskog/specijalisitčkog izveštaja nakon obavljenog ultrazvučnog pregleda
5.TIRADS klasifikacija
 
Metode učenja/obuke koje će se koristiti tokom edukacije su:
- predavanja
- praktične vežbe
- rešavanje kliničkih problema
- rad u maloj grupi
- demonstracija kliničke veštine
- diskusija

 
 
 
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA ABDOMENA I KARLICE
 
Akreditovana škola sa 6 KME bodova u periodu od 23.-28.januara 2023.g. od 15-19h - cena 500 evra.
Tokom škole, polaznici će imati prilike da savladaju sledeća teorijska znanja i praktične veštine:
 
1.Sticanje osnovnih teorijskih pojmova i znanja o oboljenjima abdomena i karlice
2.Sticanje manuelinih veština neophodnih za praktično izvođenje
ultrazvučne dijagnostike abdomena i karlice
3. Osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje ultrazvučnog pregleda
kroz praktičan rad na primeru velikog broja pacijenata
4.Savladavanje teorijskih pojmova o ultrazvučnim karakteristikama
 organa abdomena i karlice
5. Savladavanje praktičnih veština ultrazvučne dijagnostike oboljenja
 organa abdomena i karlice
1.Fizički principi ultrazvučnog talasa i primena u medicini
2.Osnovne eho karakteristike organa abdomena i karlice
3.Eho karkateristike patoloških stanja abdominalnih i karličnih organa
4. Eho karakteristike patoloških stanja u abdomenu i karlici
5.Primena ultrazvučne dijagnostike u postavljanju dijagnoze i
 diferencijalne dijagnoze kod oboljenja abdominalnih i karličnih organa
1.Manipulacija ultrazvučnom sondom i diferencijacija struktura abdomena i karlice
2.Upotreba ultrazvučnih parametara kao što su:
B mode, color doppler, annotations, measurements, focus, depth, gain
3.Obeležavanje i merenje patoloških promena jetre, pankreasa,
Slezine, bubrežnih loža, abdominalne aorte, mokraćne bešike, prostate,
Ovarijuma, uterusa, Gouglas-ovog špaga.
4. Pisanje lekarskog/specijalisitčkog izveštaja nakon obavljenog
 ultrazvučnog pregleda
 
Metode učenja/obuke koje će se koristiti tokom edukacije su:
- predavanja
- praktične vežbe
- rešavanje kliničkih problema
- rad u maloj grupi
- demonstracija kliničke veštine
- diskusija

 

NAŠE USLUGE